Tin tức nổi bật

Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong... 09/01/2021 Đà Nẵng hiện có 20 hồ chứa thủy lợi có nhiệm vụ tưới cho khoảng hơn 2.800 ha đất nông nghiệp; trong đó 08 hồ (gồm các hồ: Hòa Trung, Đồng Nghệ, Trước Đông, Trường Loan, Hố Gáo, Hóc Khế, Đồng Tréo, Hố Cau) có tổng dung tích khoảng 30,9 triệu m3 chiếm hơn 90% nguồn nước cấp cho nông nghiệp và 12 hồ...
Hội nghị Tổng kết và gặp mặt doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 08/01/2021 Phát triển nhãn hiệu tập thể Nước mắm Nam Ô, bảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô gắn với phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng” 05/01/2021 Hội nghị Sơ kết 3 năm triển khai Chương trình Hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí 26/12/2020 Ngành Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2020 – Một năm nhìn lại 26/12/2020 Trao giải Cuộc thi và triển lãm ảnh về Môi trường và Đa dạng sinh học thành phố Đà Nẵng năm 2020 20/12/2020 Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2020 19/12/2020 Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP thành phố Đà Nẵng năm 2020 16/12/2020 Đà Nẵng khuyến khích phát triển điện mặt trời lắp mái trong công nghiệp, dân dụng và khu vực công 14/12/2020 Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế 14/12/2020 10 năm phát triển thị trường khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng 08/12/2020
Tìm kiếm nâng cao >>

VIDEO VIDEO

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Đăng nhập