Tin tức nổi bật

Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2015-2020 21/07/2020 Thực hiện Kế hoạch số 5144/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND thành phố về việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chiều ngày 20/7/2020, Sở Khoa học và...
Đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 20/07/2020 Trồng rau hữu cơ tại Bầu Bàng 20/07/2020 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty Cổ phần V.B.P.O 13/07/2020 Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 12/07/2020 Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động hóa quy trình AUTOBOT 07/07/2020 Khóa đào tạo “Lợi ích lắp đặt hệ thống điện mặt trời lắp mái” 06/07/2020 Trọng dụng nhân sự khoa học và công nghệ 06/07/2020 Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được trưng bày tại Hội chợ triển lãm “Nông nghiệp Hòa Vang 2020” 04/07/2020 Xếp loại kết quả công tác văn thư - lưu trữ năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ 02/07/2020 Tân Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang: sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ 23/06/2020
Tìm kiếm nâng cao >>

VIDEO VIDEO

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Đăng nhập