LỊCH CƠ QUAN TUẦN 50 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

10h00 Họp thẩm định hợp đồng đề tài "“Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm trong điều trị vô sinh tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng” " PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1
08h00 Họp liên quan đến một số nội dung thuộc dự án Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp PGĐ Trần Văn Hoàng, Phòng KHTC, Phòng QLCN, Văn phòng, Trung tâm TT KH&CN, đơn vị tư vấn. Phòng họp số 1 KHTC
14h00 Họp kiểm tra tiến độ đề tài "Hệ thống thông tin tín hiệu thông minh đường ngang đường sắt kết hợp thiết bị trợ giúp lái tàu" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1
14h00 Họp Hội đồng nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 42 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
16h00 Làm việc với Liên hiệp hội GĐ, PGĐ Hậu, A Quang (QLKH), C. Thu (VP)

8h00 Họp nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN TXTCN năm 2020 của Trung tâm Thông tin KH&CN PGĐ Vũ Thị Bích Hậu Thành viên Hội đồng Trung tân Thông tin KH&CN Phòng họp số 1
08h00 Họp kiểm tra chất lượng chỉnh lý và số hóa hồ sơ, tài liệu năm 2020 Chi cục VT-LT, VP (a.Hùng, a.Hoàng)
8h00 Họp Hội đồng nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 42 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
8h30 Họp BCH Công đoàn Sở Chủ tịch Công đoàn Sở Các Ủy viên BCH Phòng họp số 2
14h00 Dự Hội nghị Thi đua yêu nước toàn quốc (đến hết ngày 10/12) PGĐ Hậu Hà nội
14h00 Họp Hội đồng nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 42 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
20h00 Tham dự Lễ khai mạc Liên hoan sinh viên kiến trúc Toàn quốc lần thứ XII năm 2020 PGĐ Hoàng Hội trường số 613, 03 Quang Trung, Đà Nẵng

8h00 Họp Hội đồng nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 42 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
8h00 Họp Hội đồng nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 42 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

08h00 Làm việc với Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 PGĐ Hoàng, QLKH, QLCN, Chi cục, VP (c.Thu, a.Hoàng, c.Quyên), Đoàn kiểm tra Phòng họp số 1 VP

8h00 Họp đánh giá cuối năm người đứng đầu các đơn vị, công chức CQ VPS BGĐ, VP Phòng họp số 1 VP
8h30 Họp kiểm điểm đảng viên Đảng viên chi bộ CQ VPS Phòng họp số 1 Chi ủy


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập