LỊCH CƠ QUAN TUẦN 50 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Dự họp công tác đánh giá công chức, viên chức, lao động cuối năm và bình xét thi đua khen thưởng và họp kiểm điểm, đánh giá Lãnh đạo Trung tâm thông tin KHCN năm 2018 PGĐ Hậu Hội trường tầng 3, TTTT KHCN
14h00 làm việc với công ty Đại Ngân
14h30 Họp xét duyệt TMĐT "Nghiên cứu tạo chế phẩm dưỡng da và hỗ trợ điều trị một số bệnh ngoài da từ cây Đơn kim (Bidens pilosa L., họ Asteraceae) PGĐ Hậu, PQLKH, PKHTC, Hội đồng, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á về dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn PGĐ Hoàng, anh Phong Phòng họp giao ban ủy ban, tầng 3, Tòa nhà TTHC thành phố

8h00 Dự kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (3 ngày 11/12, 12/12, 14/12/2018) Hội trường HĐND thành phố Đà Nẵng, 42 Bạch Đằng, Đà Nẵng
8h00 Hop hội đồng tuyển chọn đề tài "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điểm ảnh (Voxel) 3D SPECT/CT và PET/CT trong Y học hạt nhân để phục vụ tính toán phân bố liều trong điều trị ung thư tuyến giáp bằng I-131 tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng" (phiên thứ 2) (hoãn) PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Hội đồng, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
8h00 Tham dự buổi họp đánh giá viên chức Trung tâm CN Sinh học PGĐ Hậu TT CNSH


8h00 Họp kiểm tra dự án NTMN "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển bưởi da xanh tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT, CNDA, Chuyên gia, Đại biểu Xã Hòa Ninh
Kiểm tra thực tế
16h00 Họp Đảng bộ Toàn thể Đảng viên Hội trường 100 chỗ

8h00 Họp nghiệm thu đề tài "Lối sống Đà Nẵng" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, Hội đồng, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Họp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1 và thẩm định nội dung, kinh phí giai đoạn 2 của đề tài “Nghiên cứu giải pháp sử dụng hiệu quả vùng đất nông nghiệp không chủ động nước và đất bị ảnh hưởng thi công các dự án tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia, Đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Dự Hội thảo nâng cao hiệu quả truyền thông khoa học và công nghệ PGĐ Hậu, Trưởng các phòng, đơn vị Khách sạn Tre Xanh Trung tâm, 158 Phan Châu Trinh, Hải Châu, TP Đà Nẵng
17h30 Liên hoan chia tay anh Nguyên, Chánh Thanh tra Sở KHCN CBCC cơ quan Văn phòng sở, Trưởng, phó các đơn vị

8h30 Họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho các loại cây ăn quả vùng sườn đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, Hội đồng, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập