LỊCH CƠ QUAN TUẦN 48 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Họp xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở "Nghiên cứu kĩ thuật sản xuất một số loại tinh dầu, chế phẩm từ tinh dầu để làm nguyên liệu hóa dược và sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân tại thành phố Đà Nẵng" (hoãn) PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Hội đồng KH, CQCT (Trung tâm Công nghệ sinh học), CNĐT Phòng họp số 1
7h30 Tham dự Hội thảo khoa học giải pháp thúc đẩy hỗ trợ khỏi nghiệp tại địa phương và kiến nghị chính sách từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo PGĐ Hoàng Tỉnh Quảng Nam
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW 7, khóa X PGĐ Hậu TP. Hà Nội
14h00: Làm việc với các đơn vị tham gia gian hàng Techfest 2018 (Phạm Tiên Phong) PGĐ Hoàng, P.QLCN, P.KHTC, TTTT Phòng họp số 01

8h00 Dự cuộ chọp để lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan liên quan đối với Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 và chuyên đề về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Phòng họp giao ban, Văn phòng Thành ủy

14h00 Dự Hội thảo của Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp KHCN Hội trường 3, tầng 2, TTHC thành phố Phòng QLCN chuẩn bị bài phát biểu
Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập