LỊCH CƠ QUAN TUẦN 45 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Họp giao ban tháng 11 và họp làm việc về Techfest BGĐ, trưởng phó các phòng, đơn vị, Bí thư Đoàn TN Các phòng, đơn vị chuẩn bị báo cáo
14h00 Làm việc về Techfest (hoãn) GĐ,các PGĐ, phòng QLCN, phòng KHTC, Trưởng các phòng, Giám đốc TTTT phòng họp số 1 - Phòng QLCN trình bày toàn bộ nội dung chương trình Techfest; - Phòng KHTC báo cáo về kinh phí techfest
14h00 Họp UBND thành phố thường kỳ để thông qua nội dung trình tại kỳ họp HĐND thành phố GĐ, phòng QLCN Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
14h00: Họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn nước dưới đất thành phố Đà Nẵng - Đề xuất các giải pháp khai thác hợp lý" (Lê Thị Thục) PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, Hội đồng KH, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1

14h00 Làm việc với Đoàn tư vấn ADB về Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố PGĐ Hoàng, phòng QLCN, TTTKNL Phòng họp số 1

14h00: Họp xét duyệt TM đề tài cấp cơ sở: "Sản xuất thử nghiệm phân hữu cơ vi sinh từ nguồn bã thải dược liệu" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Hội đồng, CQCT (TTCNSH), CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Dự Lễ khai mạc triển lãm "Hồi sinh những vùng đất chết" PGĐ Hoàng Bảo tàng Đà Nẵng, số 24 Trần Phú
14h00 Làm việc với Chi cục TCĐLCL PGĐ Ngộ, phòng KHTC, phòng QLKH, phòng QLCL, Lãnh đạo Chi cục Phòng họp số 1


8h00 Làm việc với TKNL PGĐ Ngộ, CVP, phòng KHTC TTTKNL
9h30: Họp nghiệm thu ĐTCS "Xử lý KLN bằng phương pháp từ tính cho nước thải của Nhà máy Cơ khí - Mạ" (Nguyễn Thị Hoài Thu) PGĐ Ngộ, QLCS, KHTC, HĐNT, CQCT, đại biểu Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập