LỊCH CƠ QUAN TUẦN 43 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Làm việc với Trung tâm CNSH PGĐ Hậu, KHTC, VP TT CNSH VP bố trí xe
14h30 Họp công bố báo cáo kết quả giám sát của Tổ giám sát UBKT TU Ban Giám đốc, C. Thục, VP Phòng họp số 1
15h00: Họp triển khai Đề án Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Lê Thị Thục) Ban Giám đốc, Phòng QLCN, Phòng KHTC, Văn Phòng Sở, Trung tâm Thông tin, Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Phòng họp 1

14h00 Dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 Trường Chính trị, 34 Hồ Nghinh

8h00 Dự Đại hội đại biểu Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 (2 ngày) Trường Chính trị, 34 Hồ Nghinh
Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập