LỊCH CƠ QUAN TUẦN 43 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Họp Ban Giám đốc GĐ, các PGĐ, CVP Phòng họp số 1
9h30 Họp cán bộ GĐ, các PGĐ, Trưởng các phòng, đơn vị, Bí thư Đoàn thanh niên, PCVP, chuyên viên phụ trách của VP Phòng họp số 1
9h00 Trả lời phỏng vấn về phóng sự "Đà Nẵng với công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ" PGĐ Hậu
14h30 Họp liên quan đến điều chỉnh Quy hoạch Trung tâm Công nghệ sinh học - Giám đốc Sở, các PGĐ, Phòng KHTC, Trung tâm CNSH, Trung tâm TKNL. - Sở XD, Viện QHXD, Phòng QL Đô thị (VP UBND TP), Sở GTVT Phòng họp số 1
14h00 Hội đồng nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu xây dựng giải pháp phát hiện vật ngoại lai và động vật trên khu bay" PGĐ Ngộ, PQLKH, PKHTC, Hội đồng, CQCT, BCN, Đại biểu Hội trường 100 chỗ

9h30: Họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình đường, cầu giao thông đến tình hình ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" (Lê Thị Thục) PGĐ Ngộ, PQLKH, PKHTC, Hội đồng, CQCT, BCN, Đại biểu Phòng họp giao ban UB (tầng 3)
8h00 Làm việc giữa Sở KH&CN với ĐH Duy Tân Ban Giám đốc, trưởng các phòng đơn vị: QLKH, QLCN, VP, KH-TC, QLCS, QLNG, TTTT, TKNL, CNSH; Bí thư Đoàn Sở; Khách mời Phòng họp 702 Đại học Duy Tân, 03 Quang Trung
14h30: Họp vân động tài trợ Techfest 2018 (Phạm Tiên Phong) GĐ, PGĐ Hoàng, QLCN, KHTC
14h00 Trả lời phỏng vấn về phóng sự "Đà Nẵng từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến" (Danangtivi)_ PGĐ Hậu


14h15 Nghe Thời sự tình hình trong nước và quốc tế Toàn thể Đảng viên, CBCCVC Sở Hội trường 100 chỗ


08h00: Tập huấn về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Phạm Tiên Phong) PGĐ Hậu, Đoàn TN Đại học Kiến trúc

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập