LỊCH CƠ QUAN TUẦN 41 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

Làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng
14h45 Dự họp nghe báo cáo một số nội dung PGĐ Hậu Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố

14h00 Dự Hội nghị triển khai thực hiện Chi thị số 39-CT/TU ngày 24/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về "xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em" PGĐ Hậu Hội trường Thành ủy, thành phố Đà Nẵng VP bố trí xe

8h00 Họp tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực Xã hội và Nhân văn PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, Thành viên Hội đồng, Đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Làm việc với Đoàn Công tác Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia về hợp tác phát triển Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng và sự kiện Surf 2020, hoạt động năm 2021 Đoàn Công tác của Cục, Giám đốc Sở, Phòng QLCN, Phòng KH-TC, Trung tâm Thông tin Phòng họp 1

9h30 Tham dự và nhận khen thưởng tại Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT năm 2019 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố PGĐ Hậu, VP Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
14h00 Họp hội đồng tuyển chọn đề tài cấp TP “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước thải từ tàu cá tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang” PGĐ Hậu, PQLKH, Hội đồng, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1

8h00 Dự Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và tuyên dương "Chi hội nông dân, Hội viên nông dân tiêu chiểu năm 2020 PGĐ Hậu Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy, đường 2/9, Đà Nẵng VP bố trí xe
8h30 Họp Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng GĐ, PGĐ Hậu Liên hiệp các HỘI KHKT thành phố, 05 Quang Trung, Đà Nẵng
8h30 Họp Hội đồng khoa học đánh giá hồ sơ đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ cho Công ty TNHH Toàn Gia Phú PGĐ Hoàng, QLCN (c Thục, a Tuyến), KHTC (a Toàn), Trung tâm TTKHCN, thành viên hội đồng Văn phòng Công ty TNHH Toàn Gia Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang
14h00 Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 PGĐ Hoàng, QLCN (C.Thục, Oanh), KHTC (A. Toàn), thành viên hội đồng Phòng họp số 2
14h00 Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học khu hệ thực vật thành phố Đà Nẵng” PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Hội đồng, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1
1500 Dự buổi gặp mặt cán bộ nữ chủ chốt thành phố của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ thành phố Đà Nẵng PGĐ Hậu Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC thành phố


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập