LỊCH CƠ QUAN TUẦN 40 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Làm việc với ông Hùng, Tiến sĩ sinh học
15h00 Đại hội trù bị Chi bộ Cơ quan Văn phòng sở nhiệm kỳ 2017-2020 Toàn thể đảng viên Cơ quan Văn phòng Sở Hội trường 100 chỗ

8h00 Họp thống nhất về việc chọn lựa các bài báo trình UBND thành phố khen thưởng theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND Ban Giám đốc, QLKH, đại biểu Phòng họp số 1
13h30 Đại hội Chi bộ Cơ quan Văn phòng sở nhiệm kỳ 2017-2020 Toàn thể đảng viên Cơ quan Văn phòng Sở, đại biểu Hội trường 100 chỗ

8h00 Họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường nông thôn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang và xây dựng thành phố môi trường" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
8h00 Làm việc với Đoàn Công tác của Viện Chiến lược chính sách KH&CN PGĐ Hoàng, PQLCN&TTCN Phòng họp số 2
9h00 Hội ý về sự kiện cung cầu GĐ, PGĐ Hoàng, phòng QLCN, KHTC, QLNG, TTTT phòng họp số 1
14h00 Họp Hội đồng tư vấn đánh giá tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến đối với thành phố PGĐ Hậu, thành viên hội đồng, khách mời, QLNG Phòng họp số 1

Báo cáo Chủ tịch UBND thành phố về dự án nâng cấp CNSH
Kiểm tra thực tế

15h00 Dự kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Đầu tư phát triển (09/10/2007 - 09/10/2017) PGĐ Ngộ Khách sạn Minh Toàn GALAXY


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập