LỊCH CƠ QUAN TUẦN 38 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu giải pháp quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy tại cộng đồng ở thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, Hội đồng, CQCT, CNĐT, Đại biểu 80 Lê Lợi

14h00 Họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu nhu cầu thông tin của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ xây dựng cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, Hội đồng, CQCT, CNĐT Phòng họp Trung tâm Thông tin, 49 Thế Lữ

16h00 Họp Đại học Bách Khoa PGĐ Hậu Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn

14h00 Làm việc với UBND thành phố (Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ, ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ Đà Nẵng) Lãnh đạo sở, phòng KHTC, QLCN Phòng họp giao ban, tầng 3, TTHC thành phố

08h30: Họp Hội đồng khoa học đánh giá hồ sơ đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ (Đinh Hữu Tuyến) PGĐ Hoàng, QLCN (c Thục, Tuyên), KHTC (a Toàn), Trung tâm Thông tin KHCN, thành viên hội đồng Công ty TNHH Toàn Gia Phú, Hòa Vang


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập