LỊCH CƠ QUAN TUẦN 37 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h30 Họp giao ban tháng 9 Giám đốc Sở Ban Giám đốc; trưởng phó các phòng, đơn vị; Bí thư Chi đoàn Hội trường Trung tâm Thông tin KH&CN, 49 Thế Lữ KHTC, VP, TTTT


8h00 làm việc với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về công bố Quyết định giám sát BGĐ, Trưởng các phòng, đơn vị Phòng họp số 1

8h30 Làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố BGĐ, Trưởng các phòng, đơn vị Liên hiệp các Hội KHKT thành phốLịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập