LỊCH CƠ QUAN TUẦN 37 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

Tập dượt chuẩn bị Diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố năm 2017 PGĐ Ngộ, QLNG, TKTV CTCP Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu Xe ô tô 43E-0879
14h00 Họp thẩm định hợp đồng dự án cấp cơ sở "Sản xuất cúc giống vàng hòe (Chrysanthemum sp.) tại Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng" PGĐ Hậu, Thành viên tổ thẩm định, P.QLCS, TT CNSH, Ban chủ nhiệm dự án Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng
Tập dượt chuẩn bị Diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố năm 2017 PGĐ Ngộ, QLNG, TKTV CTCP Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu Xe ô tô 43E-0879

8h00 Họp nghiệm thu mô hình "Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm dưa lưới trong nhà màn" PGĐ Hậu, Thành viên Hội đồng, P.QLCS, VP, KHTC Phòng họp số 01
Tập dượt chuẩn bị Diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố năm 2017 PGĐ Ngộ, QLNG, TKTV CTCP Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu Xe ô tô 43E-0879
Tập dượt chuẩn bị Diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố năm 2017 PGĐ Ngộ, QLNG, TKTV CTCP Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu Xe ô tô 43E-0879
14h00 Họp giao ban Lãnh đạo UBND thành phố (Mời Sở KH&CN báo cáo tờ trình số 59/TTr-SKHCN về việc tiếp tục hỗ trợ đời sống cho viên chức, lao động Trung tâm Công nghệ sinh học) PGĐ Hậu, Trung tâm CNSH Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC Trung tâm CNSH chuẩn bị hồ sơ
16h00 Tham dự cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBND thành phố (Nghe báo cáo thủ tục Đầu tư Nhà máy phát điện năng lượng mặt trời trên địa bàn thành phố) PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC

7h30 Tham dự lễ khai giảng tại Viện Nghiện cứu và đào tạo Việt Anh, ĐH Đà Nẵng PGĐ Hậu Hội trường B, ĐH Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, ĐN
8h00 Dự góp ý Dự án Luật Thủy sản PGĐ Hậu Phòng họp tấng 3, Đoàn ĐBQH, 44 Bạch Đằng

08h30 Diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố năm 2017 Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng/đơn vị thuộc Sở, QLNG, TKTV, Khách mời CTCP Thép Đà Nẵng, đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu Xe ô tô 43E-0879
8h30 Tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế Lãnh đạo Sở Phòng họp số 02, Trung tâm hành chính
0800 Họp bàn về lĩnh vực hoạt động và cơ chế tài chính của Viện nghiên cứu Phát triển KT-XH Lãnh đạo Sở Phòng họp số Sở Nội vụ, tầng 10, Trung tâm hành chính
7h30 Dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018 trường Đại học Duy Tân PGĐ Ngộ Nhà hát Trưng Vương - 86 Hùng Vương, Đà Nẵng

8h00 Tham dự buổi diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017 PGĐ Ngộ Công ty Cao su Đà Nẵng - Lô G Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu Xe ô tô 43E-0879
8h00 Dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Trường Đại học ngoại ngữ PGĐ Hoàng Hội trường A, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
14h00 Họp xét khen thưởng bài báo ISI PGĐ Ngộ, QLKH, Hội đồng khoa học, Đại biểu Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập