LỊCH CƠ QUAN TUẦN 37 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

08h30 Họp góp ý Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 BGĐ, Trưởng phó các phòng, Giám đốc các trung tâm, đơn vị Phòng họp số 1
8h00 Dự phiên họp Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ PGĐ Hậu Phòng họp (tầng II), Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN

8h30 Làm việc với Trung tâm Thông tin KH&CN về nhiệm vụ 2018, và KH chi tiết 2019 - Giải quyết vướng mắc (nếu có PGĐ Vũ Thị Bích Hậu PGĐ Hậu, KHTC, VP, TTTT 49 Thế Lữ TTTT chuẩn bị nội dung

15h00 Họp để tham mưu việc thành lập Ban chỉ đạo Lãng đại học PGĐ Hậu Phòng họp Sở Nội vụ, tầng 10, TTHC thành phố

15h00 Họp thẩm định Hợp đồng đề tài "Nghiên cứu xây dựng hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động tại bảo tàng Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, PQLKH, PKHTC, CQCT, BCN, Chuyên gia, Đại biểu Bảo tàng Đà Nẵng (24 Trần Phú)

9h00 Dự buổi họp Hội đồng khoa học và Đào tạo lần thứ 2 năm 2018 PGĐ Hậu Phòng Khách Khu A, Trường Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
15h00: Họp thẩm định hợp đồng đề tài "Bào chế viên nang mềm chứa hệ tiểu phân nano nang hóa cao chiết Kim tiền thảo giúp phòng và điều trị sỏi thận - sỏi mật" (Lê Thị Thục) PGĐ Hậu, P.QLKH, P.KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập