LỊCH CƠ QUAN TUẦN 36 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị


8h30 Họp Giao ban Sở - Lãnh đạo Sở - Trưởng, phó phòng thuộc Sở - Trưởng, phó đơn vị trực thuộc Sở

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập