LỊCH CƠ QUAN TUẦN 36 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị


8h00 Họp giao ban tháng 9/2018 BGĐ, Trưởng, phó các phòng, đơn vị, Bí thư ĐTN Phòng họp số 1
8h00 Tham dự Hội thảo nâng cao năng lực quy hoạch đô thị trong khuôn khổ dự án quy hoạch nhanh, Đức PGĐ Hoàng Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC thành phố

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập