LỊCH CƠ QUAN TUẦN 35 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Tham dự Buổi tọa đàm khoa học với chủ đề "Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ đổi mới và giải pháp khắc phục" PGĐ Hậu Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
14h00 Làm việc với Chi cục TĐC về Kế hoạch chi tiết ngân sách 2018 PGĐ Hoàng, KHTC, Lãnh đạo Chi Cục và bộ phận liên quan Chi cục TĐC
14h00 Làm việc với Trung tâm TĐC về Kế hoạch chi tiết ngân sách 2018 PGĐ Hoàng, KHTC, Lãnh đạo Chi Cục, Lãnh đạo Trung tâm và bộ phận liên quan

8h00 Làm việc với Sở Y tế
8h00 Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 12/6/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường và đổi mới công tác đối ngoại nhân dân PGĐ Ngộ Hội trường Thành ủy
8h30 Làm việc với Trung tâm Thông tin KH&CN về Kế hoạch chi tiết ngân sách 2018 PGĐ Hậu, KHTC, Lãnh đạo Trung tâm và bộ phận liên quan Trung tâm Thông tin KH&CN
8h30 Họp đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn PGĐ Hoàng 90/4 Trần Phú, Đà Nẵng
13h30 Đại hội Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017-2022 Toàn thể đoàn viên công đoàn Sở, đại biểu theo giấy mời Hội trường 100 chỗ, tầng 22 Trung tâm hành chính

8h00 Tham dự Hội nghị tập huấn Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2017 PGĐ Hoàng, A.Tuấn - TTTT, A.Xuân - CCTĐC, C.Thu - PQLCS, C.Dương - VP Hội trường số 02 - Tầng 02 - Trung tâm hành chính
14h00 Dự liên hoan văn nghệ tôn giáo thành phố

9h00 Họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tăng dân số cơ học trong quá trình đô thị hóa tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" PGĐ Hoàng, QLKH, Hội đồng KH, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Họp Tổ thẩm định nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 88/QĐ-UBND năm 2018 PGĐ Hoàng, QLCN, KHTC, Thành phần Tổ thẩm định và các sở, ban, ngành liên quan PH số 1Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập