LỊCH CƠ QUAN TUẦN 34 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

7h30 Họp thẩm định Hợp đồng đề tài "Nghiên cứu xây dựng giải pháp phát hiện vật ngoại lai và động vật trên khu bay" PGĐ Ngộ, PQLKH, PKHTC, Chuyên gia, Đại biểu Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng

8h00 Họp Ban thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng PGĐ Hoàng Liên hiệp Hội VH-NT, K54/10 Ông Ích Khiêm
9h30 Tham dự workshop "Giải pháp toàn diện cho quy trình chuẩn bị mẫu và phân tích Dioxin, PCBs, POPs trên hệ thống sắc ký khí khối phổ phân giải cao" PGĐ Hậu 315 Phan Châu Trinh
14h00 Làm việc với VCCI chi nhánh Đà Nẵng về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố PGĐ Hoàng, QLCN, KH-TC Phòng họp số 1


14h00 Học nghị quyết Trung ương 7 Toàn thể CCVCLĐ Hội trường tầng 22

8h00 Họp Hội đồng tư vấn xét khen thưởng bài báo công bố trên tạp chí ISI PGĐ Ngộ, Hội đồng tư vấn, QLKH, TTTT, Đại biểu Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập