LỊCH CƠ QUAN TUẦN 32 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Dự nghe báo cáo tình hình triển khai dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Hòa Nhơn và hoạt động Bãi rác Khánh Sơn Giám đốc Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC

9h00 Tham dự cuộc họp về định hướng xây dựng quy hoạch phát triển và quản lý báo chí trên địa bàn TP Đà Nẵng PGĐ Hậu Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố
14h00 Làm việc với Công ty ATFA về sự kiện ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ Ban Giám đốc, trưởng, phó các phòng đơn vị thuộc Sở,VP UBND thành phố (A. Hiệp) Phòng họp số 1

7h30 Khám sức khỏe định kỳ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Đà Nẵng
8h30 Tham dự buổi họp triển khai thành lập Trung tâm Đào tạo và huấn luyện khởi nghiệp Đà Nẵng PGĐ Hoàng Phòng họp tầng 3, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, 18 Yên Bái
14h00 Dự họp Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Hội trường Uy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng
14h00 Họp Đảng ủy Sở Đảng ủy viên Phòng họp số 1

7h30 Khám sức khỏe định kỳ PGĐ Hậu Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Đà Nẵng

8h00 Hội đồng xét duyệt TMĐC đề tài "Nghiên cứu thử nghiệm phương pháp từ tính xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng cho Công ty CP Cơ khí Mạ Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, Phòng QLKH, KH-TC, Hội đồng khoa học Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập