LỊCH CƠ QUAN TUẦN 31 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

Làm việc với Doanh nghiệp Đại Ngàn
14h00 Họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu chính sách, giải pháp phát triển bền vững tổ hợp tác khai thác hải sản thành phố Đà Nẵng gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh-quốc phòng trên biển" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Làm việc với PCT UBND thành phố Hồ Kỳ Minh về Kế hoạch tổ chức sự kiện về KHCN và danh mục nhiệm vụ KHCn năm 2017 GĐ, PGĐ Hoàng, phòng QLKH, phòng KHTC, phòng QLCN, phòng QLCS Phòng họp số 1, tầng 3
15h30 Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Cổng thông tin điện tử thành phố PGĐ Hậu Phòng họp số 2, tầng 2, TTHC thành phố

8h00: Họp thẩm định hợp đồng đề tài "Xác định hành lang thoát lũ trên sông vùng hạ du Vu Gia – Thu Bồn (thuộc thành phố Đà Nẵng) khi hệ thống công trình thủy điện ở thượng du đi vào vận hành trong bối cảnh biến đổi khí hậu" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1
15h00 Họp Chi bộ cơ quan Văn phòng sở Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan Văn phòng sở Phòng họp số 1

Tham dự hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về Chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) (đến hết ngày 03/8/2017) PGĐ Hoàng, phòng QLCN TP. Hồ Chí Minh
15h00 Họp UBND thành phố

8h00: Họp kiểm tra đề tài "Cơ chế, chính sách gắn kết hoạt động của các phòng thí nghiệm với các cơ sở sản xuất" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1
Kiểm tra thực tế

13h30 Tham dự Hội nghị trao đổi về cách thức tính toán các chỉ tiêu chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2011-2020 PGĐ Hoàng, PKHTC (A.Toàn) Khách sạn SeKong Đà Nẵng, 152 đường Võ Nguyễn Giáp, thành phố Đà Nẵng


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập