LỊCH CƠ QUAN TUẦN 29 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Hội thảo "Mở rộng, nâng cấp Trung tâm CNSH thành Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển CNSH phục vụ nông nghiệp và y dược cho các tỉnh vùng Nam Trung bộ" Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, Trung tâm CNSH, P.KHTC, Trung tâm TKNL&TVCGCN, Tổ chuyên gia Phòng họp số 1 P.KHTC, Trung tâm CNSH
8h30 Tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Quốc tế các tầng chứa nước ven biển Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 5 PGĐ Hoàng Hội trường Đại học Đà Nẵng
15h00: Họp về nội dung tổ chức sự kiện kết nối cung cầu công nghệ BGĐ,Trưởng các phòng, TTTT, TTTKNL PH số 1
16h00: Họp kiểm tra tiến độ đề tài "Đánh giá tiềm năng và khả năng sử dung năng lượng tái tạo của thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, PQLKH, PKH-TC Trường Cao đẳng Công nghệ (48 Cao Thắng)
14h00 Dự Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính văn thư lưu trữ năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng PGĐ Ngộ, VP (C.Dương) Hội trường số 2, tầng 2, TTHC thành phố

7h30 Dự Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào PGĐ Ngộ Nhà hát Trưng Vương
15h30: Họp thẩm định hợp đồng đề tài cấp cơ sở "Lịch sử ngành Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (1976-2016)" PGĐ Hậu, BCN đề tài, QLKH, KHTC, Phòng họp số 1
13h30 Tham dự cuộc họp kỹ thuật tham vấn kết quả lập mô hình WEAP trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn PGĐ Hoàng Trung tâm văn hoá thể thao thành phố Hội An
14h00 Họp kiểm tra đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho các loại cây ăn quả vùng sườn đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, chuyên gia Phòng họp số 1

8h30 Dự Hội nghị BCH lần thứ VI, khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 để sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Liên hiệp các Hội KHKT thành phố Hội trường Liên hiệp các Hội KHKT
Dự lớp tập huấn "Phân tích chính sách và kỹ năng Lãnh đạo" do Học Viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức (03 ngày) PGĐ Ngộ TP. Hồ Chí Minh


8h00 Dự gặp mặt con Liệt sĩ, con thương binh tiêu biểu thành phố Đà Nẵng lần thứ IV Hội trường số 3, tầng 2, TTHC thành phố
8h30 Tham dự Hội nghị và triển lãm khởi nghiệp Đà Nẵng lần thứ hai - SURF 2017 PGĐ Hoàng, phòng QLCN Trung tâm Hội nghị NALOD, 192 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng xe ô tô 0879
8h00 Tham dự Hội thảo quốc gia về bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 16 (03 ngày từ ngày 21/7 đến 23/7/2017) PGĐ Hậu Hội trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập