LỊCH CƠ QUAN TUẦN 28 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Họp Hội đồng thẩm định nội dung và kinh phí nhiệm vụ KH&CN thường xuyên theo chức năng của Trung tâm TT KH&CN và Trung tâm CNSH PGĐ Vũ Thị Bích Hậu Thành viên Hội đồng TT TTKH&CN và TT CNSH Phòng họp số 1

8h30 Họp Hội đồng thẩm định nội dung và kinh phí nhiệm vụ KH&CN thường xuyên theo chức năng của Trung tâm TKNL&TVCGCN PGĐ Huỳnh Văn Ngộ Thành viên Hội đồng TT TKNL&TVCGCN Phòng họp số 1
8h00 Dự kỳ họp giữa năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố (3 ngày) Văn phòng HĐND thành phố

8h00 Dự Hội thảo quốc tế "Nghiên cứu phân tích dữ liệu cho đô thị tương lai" (03 ngày, 11-13/7/2018) PGĐ Hoàng, PQLKH, PQLCN, TTTT Hội trường ĐHĐN, 41 Lê Duẩn
13h45 Dự Hội nghị giao ban đầu tư nước ngoài khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018 PGĐ Hoàng KS Công đoàn Thanh Bình

8h00 Làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia HCM PGĐ Hoàng, PQLKH Phòng họp số 1
14h00 Họp Hội thẩm định Hồ sơ tham dự Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học (Lĩnh vực Kỹ Thuật) PGĐ Hoàng, QLCN Phòng họp 100 chỗ

8h00 Hội đồng tuyển chọn đề tài "Xây dựng bộ chỉ dẫn kỹ thuật cho hệ thống camera giám sát lỗi vi phạm giao thông" PGĐ Ngộ, PQLKH, PKHTC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1
8h00 Kiểm tra thực tế Dự án NTMN (Hòa Vang)
8h00 Họp xét duyệt thuyết minh đề tài "Giải pháp xây dựng thành phố an toàn - không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái" PGĐ Hoàng, PQLKH, PKHTC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp 100 chỗ tầng 22
14h00 Họp Hội thẩm định Hồ sơ tham dự Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học (Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội) PGĐ Hoàng, QLCN Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập