LỊCH CƠ QUAN TUẦN 28 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Giám đốc Sở - Lãnh đạo Sở - Toàn thể CCVCLĐ Cơ quan VP Sở - Các đơn vị trực thuộc (bao gồm Trung tâm TĐC): + Trưởng, phó đơn vị; + Trưởng phó các phòng Hội trường 100 chỗ - Phòng KH&TC; Văn phòng - Trưởng các phòng, đơn vị chuẩn bị báo cáo, nêu kiến nghị đề xuất tại cuộc họp (tối đa 10 phút)
8h30 Về việc mời tham dự buổi mở thầu Gói thầu: "Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sư nghiệp KHCN năm 2017" PGĐ Hoàng, phòng KHTC, thành phần theo Giấy mời Phòng họp số 1
14h00: Làm việc về Kế hoạch tổ chức sự kiện Ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ PGĐ Hoàng, QLCN, KHTC, TTTT Phòng họp số 2
14h00 Họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2017 (đợt 2) PGĐ Ngộ, Hội đồng khoa học, QLKH, KHTC, TTTT, Đại biểu Phòng họp số 1

8h00 Dự Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng khóa XV (mở rộng) Hội trường Liên đoàn Lao động thành phố
8h00 Dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 PGĐ Ngộ Hội trường Thành ủy Đà Nẵng
8h30 Họp xem xét đề tài "Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây bơ trên đất đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" Giám đốc, PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Đại biểu UBND xã Hòa Phú
14h30 Họp định giá tài sản thi hành án tịch thu sung công quỹ nhà nước PGĐ Ngộ Phòng thi hành án Quân khu 5, 11 dường Duy Tân, Đà Nẵng
15h00 Họp kiểm tra tiến độ đề tài "Nghiên cứu xây dung hệ thống dự phòng và phân tải cho hệ thống Cổng thôn tin điện tử trên nền tảng chính quyền điện tử Egov Platform" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, chuyên gia Phòng họp số 1

9h00 Hội ý về nội dung tổ chức sự kiện cung cầu công nghệ GĐ, PGĐ Hoàng, P.QLCN, P.KHTC, TTTT Phòng họp số 01
14h00: Họp xét duyệt Thuyết minh thực hiện mô hình "Mô hình chuyển giao ứng dụng nhân giống hoa cúc Đại Đóa, Pha Lê trên địa bàn quận Cẩm Lệ" PGĐ Hậu, Thành viên Hội đồng, P.QLCS, VP, KH-TC Phòng họp số 01

8h00 Họp kiểm tra đề tài "Đánh giá đất đai phục vụ cho việc quy hoạch sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, chuyên gia Phòng họp số 1
14h30 Làm việc về nội dung ứng dụng công nghệ thông tin PGĐ Hoàng, trưởng các phòng đơn vị Phòng họp số 1 A.Hoàng (QLCN) và Chị Dương

9h00 Tham dự gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng
13h30 Dự Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng PGĐ Hậu Hội trường tầng 2, TTHC thành phố
Kiểm tra thực tế


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập