LỊCH CƠ QUAN TUẦN 26 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00: Họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường nông thôn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang và xây dựng thành phố môi trường" PGĐ Ngộ, QLKH, KHTC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1

8h00 Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường PGĐ Hậu
9h00 làm việc với Công ty ABA - Nhật về dược liệu
9h30 Tham dự buổi họp báo 6 tháng đầu năm 2017 PGĐ Hậu Hội trường số 2, tầng 2, TTHC thành phố
14h00 Dự cuộc họp để triển khai một số nội dung liên quan về Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính TP PGĐ Hoàng Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
14h00 Họp nghiệm thu "Nghiên cứu giải pháp ứng dụng hệ vi sinh vật phân hủy nền đáy để xử lý mùi phát sinh do bùn và nước mặt tại khu vực âu thuyền Thọ Quang thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
14h30 Dự cuộc họp Ban Tổ chức và Ban Thư ký Hội thi thành phố để bàn kế hoạch khảo sát thực tế tại các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố có khả năng tham gia Hội thi PGĐ Hậu Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng

8h00 Đại hội Công đoàn Cơ quan Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2017-2022 BGĐ, toàn thể CCLĐ Cơ quan Văn phòng Sở Phòng họp 100 chỗ
8h00 Dự Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 9 để đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và chó ý kiến chuyên đề "Rà soát, đánh giá hiệu quả và các giải pháp tiếp tục đầu tư và phát triển ngành công nghệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" (cả ngày) Hội trường Thành ủy Đà Nẵng
14h00: Họp thẩm định hợp đồng đề tài "Nghiên cứu chính sách, giải pháp phát triển bền vững tổ hợp tác khai thác hải sản thành phố Đà Nẵng gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh-quốc phòng trên biển" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Phòng họp số 1

7h45 Dự Hội nghị toàn quốc (trực tuyến) học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng PGĐ Hậu Hội trường số 3, tầng 2, TTHC thành phố
8h30 Làm việc với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ về việc tổ chức Sự kiện kết nối cung cầu (02 ngày) GĐ, PGĐ Hoàng, QLCN Tại trụ sở Cục, Hà Nội
8h30 Họp Đảng ủy Đảng ủy viên; Bí thư các Chi bộ Phòng họp số 1
14h00 Họp Đảng bộ nghe thời sự và Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 - Báo cáo viên - Toàn thể Đảng viên Đảng bộ Sở KH&CN Hội trường 100 chỗLịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập