LỊCH CƠ QUAN TUẦN 25 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Họp thống nhất đề xuất Bằng khen của Chủ tịch UBNDTP về tổng kết 10 năm thực hiện NQTW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân nông thôn PGĐ Hậu Phòng họp Sở NNPTNT, tầng 27, TTHC
14h00: Kiểm tra đề tài "Nghiên cứu phương pháp tiếp cận nghèo theo hướng đa chiều và giải pháp giảm nghèo đa chiều của thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, CQCT, CNĐT, chuyên gia Phòng họp số 1


7h30 Dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Hòa Vang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 PGĐ Hậu Hội trường UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
07h30 Họp cán bộ chủ chốt Ban Giám đốc Trường chính trị
9h00 Họp Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Đảng viên Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Phòng họp số 1
14h00 Hội đồng tuyển chọn đề tài "Nghiên cứu chế tạo vật lieu mao quản đồng nhất cố định chọn lọc vi sinh vật nhằm nâng cao hiệu quả các hệ thống xử lý nước thải có tải trọng hữu cơ cao" PGĐ Hậu, PQLKH, PKHTC, TTTT, Hội đồng khoa học, QCCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Làm việc với Xí nghiệp đầu máy toa xe Đà Nẵng GĐ, Anh Toàn đăng ký
14h00: Họp xét duyệt hồ sơ thuyết minh đề tài "Xây dựng cơ sở dữ liệu và các giải pháp truyền thông giáo dục cho học sinh các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, TTTT, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp 100 chỗ tầng 22

14h00 Làm việc với UBND huyện Hòa Vang

8h00: Làm việc với các vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Giám đốc Sở, Phòng QLCN&TTCN Phòng họp số 1
14h00 Họp UBND thành phố


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập