LỊCH CƠ QUAN TUẦN 25 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Làm việc với TTTTKH&CN về kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 - PGĐ Sở Hậu - Văn phòng, PKHTC 49 Thế Lữ TTTT chuẩn bị nội dung
15h00 Họp về hoạt động Quỹ phát triển KH&CN GĐ, các PGĐ, các trưởng phòng thuộc Sở Phòng họp số 1 P.KHTC
16h00 Dự cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBND thành phố PGĐ Hoàng Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC thành phố

8h00 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố để cho ý kiến về công tác cán bộ GĐ, các PGĐ Hội trường Chính trị thành phố Đà Nẵng (34 Hồ Nghinh, Đà Nẵng)
14h00: Họp bàn về Kế hoạch Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố năm 2017 PGĐ Ngộ, QLNG, KHTC, TKTV, TTTT Phòng họp số 01

8h00 Làm việc với TTCNSH về kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 PGĐ Hậu, phòng KHTC, TTCNSH, VP Trung tâm Công nghệ sinh học TTCNSH chuẩn bị nội dung
14h00 Nghe báo cáo về Điều tra nhu cầu công nghệ và kế hoạch tổ chức sự kiện cung cầu công nghệ GĐ, PGĐ Hoàng, P.KHTC, P.QLCN, VP, TTTKNL và TTTT Phòng họp số 1 P.QLCN

09h00: Làm việc với Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ PGĐ Hậu, QLNG, khách mời Phòng họp số 1
14h00: Nghiệm thu đề tài "Tác động của nhập cư đến văn hóa và lối sống của cư dân Đà Nẵng" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Họp Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp

Kiểm tra thực tế
15h00 Họp chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Toàn thể đảng viên Chi bộ Cơ quan VPS Phòng họp số 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập