LỊCH CƠ QUAN TUẦN 23 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
8h00 Kiểm tra thực tế đề tài “Xây dựng mô hình nuôi cá chình công nghiệp theo hướng công nghệ cao tại huyện Hoà Vang” (Phạm Đức Quang) PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, Đại biểu theo giấy mời Xã Hòa Bắc, huyện Hòa VangLịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập