LỊCH CƠ QUAN TUẦN 23 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Họp giao ban Sở - Lãnh đạo Sở - Trưởng, phó phòng, đơn vị - Chủ tịch Công đoàn Sở - Bí thư Đoàn TNCSHCM Sở, TT-TĐC(A.Thọ) Phòng họp số 1, tầng 22 PKHTC, VP
14h00 Họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố GĐ, Anh Phong, chị Tuyên Phòng họp giao ban UBND thành phố, tầng 3, TTHC thành phố Phòng QLCN, phòng KHTC

14h00 Làm việc với Đoàn Center for Rule-marking Strategies, Nhật Bản GĐ, PGĐ Hậu, P.KHTC, VP Phòng họp số 1


14h00: Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài "Xây dựng mô hình kết nối các hệ thống camera trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" PGĐ Ngộ, PQLKH, PKHTC, Trung tâm TT, Hội đồng tư vấn, CQCT, CNĐT, đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Công bố kết luận Thanh tra Tài chính GĐ, PGĐ Ngộ, P.KHTC, trưởng các đơn vị, VP Phòng họp số 1Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập