LỊCH CƠ QUAN TUẦN 22 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Dự họp nghe báo cáo rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và thủ tục chuyển nhượng dự án PH số 1, T3, TTHC thành phố Phòng QLCN chuẩn bị

09h00: Họp trực tuyến với Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp KHCN, sàn giao dịch công nghệ (Lê Thị Thục) - Cục Trưởng - Ban Giám đốc Sở - Phòng QLCN, KHTC, TKNL và Trung tâm Thông tin KHCN Phòng họp số 1, tầng 2, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Đà Nẵng
9h00 Chuẩn bị nội dung làm việc với Thủ tướng Chính phủ PH1, T3, TTHC thành phố Phòng KHTC chuẩn bị nội dung

8h00 Tham dự phiên họp UBND thành phố thường kỳ HT1, T, TTHC thành phố Phòng KHTC chuẩn bị tài liệu
14h30: Họp liên quan hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán công trình Xây dựng Trụ sở làm việc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Đà Nẵng (Nguyễn Thị Bá Tuyên) - PGĐ Bản, KHTC, TĐC - Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN; - Viện Quy hoạch xây dựng ; Phòng họp,Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Đường Cẩm Bắc 7, khu dân cư Đông Phước, phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

15h30 Dự họp tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2021 và xây dựng kịch bản phát triển 6 tháng cuối năm 2021 PGĐ Hậu PH2, T2, TTHC thành phố Phòng KHTC chuẩn bị tài liệuLịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập