LỊCH CƠ QUAN TUẦN 22 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Làm việc với Giám đốc khu vực vùng miền Trung Big C
14h00 Dự họp báo công bố Hội nghị và triển lãm khởi nghiệp quốc tế Đà Nẵng lần thứ 3- SURF 2018 PGĐ Hoàng, phòng QLCN Tầng 2, TTHC thành phố

8h00: Họp thẩm định Hợp đồng đề tài "Nghiên cứu sử dung bột đá Non Nước phế thải để sản xuất vật liệu composite" PGĐ Ngộ, PQLKH, PKHTC, CQCT, CNĐT, Chuyên gia Công ty TNHH SX,TM và DV Hợp Long Thành (Tổ 9 Khối phố Đà Sơn - Phường Hoà Khánh Nam - Quận Liên Chiểu)
8h00 Hội thảo xúc tiến đầu tư Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn TP Đà Nẵng PGĐ Hoàng, A. Phong Hội trường tầng 2, TTHC thành phố
15h00 Họp nâng lương trước thời hạn đợt 1 năm 2018 BGĐ; Đại diện Đảng ủy Sở; Đại diện BCH Công đoàn Sở; CVP; đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Chi cục, TTCNSH,TTTKNL, TTTT, chuyên viên phụ trách công tác tổ chức Phòng họp số 1 Văn phòng

8h00 Dự họp góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và kết quả thực hiện Chương trình hành động số 32-Ctr/TU ngày 25/10/2008 về thực hiện Nghị quyết 27 trên địa bàn thành phố GĐ, phòng QLKH Phòng họp tầng 3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng
14h00 Họp xét duyệt thuyết minh đề tài "Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh ban đầu ở bệnh nhân viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện tại Bệnh viện Đà Nẵng" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, TTTT, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Họp UBND thường kỳ Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố

8h00 Họp UBND thường kỳ Hội trường số 1, tầng 2, TTHC thành phố
14h00 Họp xét duyệt thuyết minh đề tài "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm trong điều trị vô sinh tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng" PGĐ Hậu, QLKH, KHTC, TTTT, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1
15h00 Họp cán bộ công chức Chi cục TCĐLCL và Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng GĐ,PGĐ Hoàng, Lãnh đạo VP, Toàn thể CBCCVC Chi cục, cán bộ chủ chốt của Trung tâm KTTCĐLCL Chi cụcLịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập