LỊCH CƠ QUAN TUẦN 20 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị


8h00 Dự tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 13 PGĐ Hậu Hội trường số 1 TTHC thành phố
14h30 Họp Tổ tư vấn xây dựng quy hoạch KHCN PGĐ Hậu, Thành viên Tổ tư vấn PH số 1

8h00 Tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 9 PGĐ Hậu Hội trường số 1 TTHC thành phố


8h00 Tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 7 PGĐ Hậu Hội trường số 1 TTHC thành phố

8h00 Tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 4 PGĐ Hậu Hội trường số 1 TTHC thành phố

8h00 Tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 PGĐ Hậu HT số 1, TTHC thành phố

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập