LỊCH CƠ QUAN TUẦN 20 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Họp Hội đồng tư vấn xác định Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 (Đợt 2) thuộc lĩnh vực Y Dược PGĐ Hậu, thành viên Hội đồng, đại biểu, PQLKH, PKHTC Phòng họp số 1
14h00 V/v tham dự Hội đồng xét công nhận các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - sạch - Đẹp năm 2017 PGĐ Ngộ Phòng họp số 1, Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 15, TTHC thành phố
Tham dự cuộc họp đề cử, bầu chọn Khối trưởng khối 3 - Khối Thi đua các Sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng PGĐ Hậu Phòng họp Sở Tài chính, tầng 8, 24 Trần Phú, Đà Nẵng

8h00 Họp Hội đồng tư vấn xác định Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 (Đợt 2) thuộc lĩnh vực Nông nghiệp-Môi trường PGĐ Hậu, thành viên Hội đồng, đại biểu, PQLKH, PKHTC, P.QLCS Phòng họp số 1
14h00 Làm việc với Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, xác minh nội dung thực hiện pháp luật về TĐC PGĐ Ngộ, Thanh tra Sở, Chi cục TĐC, Giám đốc TT TĐC, KHTC, VP Phòng họp số 1

8h00 Họp xét duyệt TM đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số loài cây thuốc dưới tán rừng" PGĐ Hậu, Hội đồng Khoa học, CQCT, CNĐT, QLKH, KHTC, TTTT, Đại biểu Phòng họp số 1


8h00 Dự hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh" PGĐ Hậu 01 Pasteur
16h00 Giới thiệu và phát hành sách "Lịch sử ngành KH&CN TP ĐN giai đoạn 1976-2016" Toàn thể CCVCLĐ Sở Phòng họp 100 chỗ tầng 22, TTHC


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập