LỊCH CƠ QUAN TUẦN 19 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Họp nội dung truyên thông KH&CN GĐ, PGĐ Hậu, anh Tuấn (GĐ TTTT) Phòng họp số 1 TTTT
14h00 Ngeh Sở Công thương báo cáo dự thảo Chương tình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chinhs ách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên đại bàn thành phố Đà Nẵng PGĐ Hoàng Phòng họp số 1, tầng 3, TTHC thành phố
15h00 Họp về rà soát bổ sung qui hoạch BGĐ, Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở, Bí Thư Đoàn Thanh niên Sở Phòng họp số 1 Văn phòng

16h Họp về rà soát bổ sung qui hoạch BGĐ, Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở, Bí Thư Đoàn Thanh niên Sở, Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trung tâm TĐC (Anh Thọ Giám đốc) Phòng họp số 1 Văn phòng

8h00 Tham dự Lễ ra mắt sàn giao dịch thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng và giải pháp kết nối cộng đồng doanh nghiệp PGĐ Hoàng Phòng Hội nghị Grand Ballroom, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

14h00: Họp xét duyệt hồ sơ thuyết minh đề tài "Nghiên cứu và phát triển giải pháp gọi vốn cộng đồng trên internet dành cho dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC, TTTT, Hội đồng khoa học, CQCT, CNĐT, Đại biểu Phòng họp số 1Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập