LỊCH CƠ QUAN TUẦN 17 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

7f00 Làm việc với Doanh nghiệp về đề xuất năng lượng mặt trời

8h00 Dự cuộc họp Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố và Trang thông tin điện tử các Sở, ban, ngành PGĐ Hậu, VP Phòng họp số 2, tầng 2, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng
9h00 Họp công ty 525 và đơn vị cá nhân nghiên cứu Đề tài bãi đổ xe thông minh GĐ, phòng QLKH, KHTC Phòng họp số 1 Phòng QLKH và KHTC chuẩn bị
14h30: Họp xét duyệt TMĐC đề tài cơ sở "Khảo sát hàm lượng kim loại nặng trong các loại nấm sản xuất tại Đà Nẵng" (hoãn) PGĐ Hậu, Hội đồng, đơn vị chủ trì, đại biểu, Phòng QLCS Phòng họp số 1
14h00 Họp xác định nhiệm vụ của TTKTTCĐLCL PGĐ Hoàng, Thành viên Hội đồng, TTKTTCĐLCL Phòng họp sộ 1
14h00 Dự Hội nghị triển khai sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập PGĐ Hậu, CVP Hội trường số 2, tầng 2, TTHC thành phố
14h00 Làm việc với Bệnh viên Y học dân tộc

Nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng vương

Dự phiên họp định kỳ năm 2018 để tổng kết đánh gái kết quả triển khai thực hiện Đề án năm 2017 và thông qua Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động trong năm 2018 của Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 GĐ, PGĐ Hoàng, TP KHTC. TP. Hà Nội
8h00 Họp xác định nhiệm vụ TTCNSH PGĐ Hậu, Thành viên Hội đồng, TTCNSH Phòng họp số 01
14h30: Họp xét duyệt TMĐC đề tài cơ sở "Khảo sát hàm lượng kim loại nặng trong các loại nấm sản xuất tại Đà Nẵng" PGĐ Hậu, Hội đồng, đơn vị chủ trì, đại biểu, Phòng QLCS Phòng họp số 1

14h00 Họp chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Toàn thể Đảng viên chi bộ Cơ quan VPS


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập