LỊCH CƠ QUAN TUẦN 15 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00: Họp nghiệm thu đề tài "Cơ chế, chính sách gắn kết hoạt động của các PTN với các cơ sở sản xuất" PGĐ Ngộ, PQLKH, PKHTC, Hội đồng KH, đại biểu Phòng họp số 1
14h00 Dự buổi họp nghiệm thu đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" PGĐ Hoàng, phòng QLCS Phòng họp ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng

Khảo sát địa điểm tổ chưc Techfest GĐ, PGĐ Hoàng, phòng QLCn, phòng KHTC
14h00: Họp xét duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018 của Trung tâm TKNL&TVCGCN PGĐ Huỳnh Văn Ngộ, thành viên Hội đồng, Trung tâm TKNL&TVCGCN Phòng họp số 1
14h00 Làm việc với Cục Thị trường - Bộ KHCN GĐ, PGĐ Hoàng, phòng QLCN, lãnh đạo phòng KHTC Phòng họp số 1
15h30 Tham dự buổi Họp báo quý I năm 2018 PGĐ Hậu Hội trường số 2, tầng 2, TTHC thành phố

8h00 Họp Hội đồng quản lý Quỹ Khoa học công nghệ (Hoãn) GĐ, PGĐ Hoàng A Phong, a Toàn, chị Tuyên, a Lạc, Vp Quỹ PHGB, tầng 3
8h00 Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện 03 chương trình hành động PGĐ Hậu Hội trường Hội Nông dân thành phố, Số 12, đường Hồ Nguyên Trừng
14h00: Họp liên quan đến điều chỉnh Quy hoạch Mở rộng Trung tâm CNSH GĐ, PGĐ Hoàng, PGĐ Hậu, Phòng KHTC, Sở XD, Sở KH&ĐT, Viện Quy hoạch, Ban QLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, Trung tâm CNSH Phòng họp số 1

8h00: Họp xác định nhiệm vụ nghiên cứu về xói lở bờ biển PGĐ Hoàng, PQLKH, các đại biểu theo giấy mời Phòng họp số 1
8h00 Tham dự Hội nghị triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin và các Quyết định, Kế hoạch của UBND thành phố về vông tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2016-2021 PGĐ Ngộ Hội trường số 2, tầng 2, TTHC thành phố
Đi công tác thành phố Hồ Chí Minh (2 ngày)

8h00 Họp Hội đồng quản lý Quỹ Khoa học công nghệ GĐ, PGĐ Hoàng, A Phong, a Toàn, chị Tuyên, a Lạc, Vp Quỹ PHGB, tầng 3
14h00: Làm việc với Thành Đoàn về triển khai chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở và Thành Đoàn Giai đoạn 2017-2018 năm 2018 GĐ, PGĐ Hoàng, QLCN, QLNG, QLKH, CNSH, TTKHCN, BTV Đoàn Sở Phòng họp 1

8h00 Dự Lễ công bố Vòng ươm tạo khởi nghiệp du lịch 2018- SHi incubator journey - VTS2018 PGĐ Hoàng Khu ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn, cuối tầng 7, Đại học kiến trúc, số 566 Núi Thành

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập