LỊCH CƠ QUAN TUẦN 13 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Tham dự Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo thành phố và đại biểu thanh niên thành phố với chủ đề "Thanh niên Đà Nẵng sáng tạo, xây dựng thành phố thông minh" PGĐ Hoàng Hội trường 3, tầng 2, TTHC thành phố Đà Nẵng
10h00 Tham dự Phiên họp thứ nhất Hội đồng trường, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật PGĐ Hậu Phòng họp 1 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 48 Cao Thắng
14h00 Làm việc về tiêu chuẩn định mức máy móc chuyên dùng PGĐ Ngộ, P.KHTC, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Phòng họp 100 chỗ, tầng 22
15h00 Làm việc với Trung tâm CNSH về nội dung triển khai Kế hoạch hợp tác phát triển hoạt động nghiên cứu ứng dụng CNSH GĐ, PGĐ Hậu, P.KHTC, P.QLKH, P.QLCS Phòng họp số 1 TTCNSH chuẩn bị

9h00 Hội ý Ban Giám đốc GĐ, các PGĐ, CVP Phòng họp số 1 VP chuẩn bị
14h00 Họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2018 PGĐ Hoàng, phòng QLKH, Hội đồng KH Phòng họp số 1

8h00 Dự Lễ Khánh thành Nhà Trưng bày Hoàng Sa PGĐ Ngộ Đường Hoàng Sa, Phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng
Giám đốc nghỉ phép cả ngày
08h00 Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 938, giai đoạn 2017-2027 và Đề án 939, giai đoạn 2017-2015 PGĐ Hoàng Hội trường Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, số 01 Pasteur, Đà Nẵng
19h30 Tham dự Lễ trao giải thưởng Nụ cười công chức thành phố Đà Nẵng lần thứ IV -năm 2017 PGĐ Hoàng Cung Văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng, 01 đường Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng

8h30 Dự Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải và khởi công dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích (giai đoạn 1) PGĐ Ngộ Bảo tàng Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng
14h00 Làm việc với Đoàn đánh giá có đăng ký làm việc với Sở về Phần mềm đánh giá trình độ công nghệ PGĐ Hoàng; Lãnh đạo phòng QLCN; KHTC; VP Phòng họp số 1 Phòng QLCN chuẩn bị nội dung

Kiểm tra thực tế
15h00 Làm việc với Trung tâm TKNL&TVCGCN và Công ty Hà Lan GĐ, TTTKNL 49 Thế Lữ


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập