LỊCH CƠ QUAN TUẦN 10 NĂM 2018

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Họp giao ban tháng 3/2018( hoãn sang 8:00 sáng ngày 6/3/2018) BGĐ, trưởng phó các phòng đơn vị thuộc Sở, TT-TĐC (A.Thọ), Chủ tịch Công đoàn Sở, Bí thư đoàn thanh niên Sở Phòng họp số 1 P.KHTC (Chương trình công tác năm 2018), VP (03 nhiệm vụ trọng tâm 2018)
13h30 Tham dự Tọa đàm "Gặp gỡ Hoa Kỳ" PGĐ Hoàng Hội trường số 3, tầng 2, TTHC, 24 Trần Phú
Làm việc phòng QLCN - KHTC chuẩn bị báo cáo UBND về nhà máy DANA Ý - DANA ÚC
14h00 Dự Hội nghị nâng cao hiệu quả các chương tình phối hợp thực hiện công tác dân vận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng PGĐ Hậu Hội trường Ban Dân vận Thành ủy

8h00 Họp giao ban tháng 3/2018 BGĐ, trưởng phó các phòng đơn vị thuộc Sở, TT-TĐC (A.Thọ), Chủ tịch Công đoàn Sở, Bí thư đoàn thanh niên Sở Phòng họp số 1 P.KHTC (Chương trình công tác năm 2018), VP (03 nhiệm vụ trọng tâm 2018)
14h30 Làm việc với Đoàn khối các cơ quan về kế hoạch tổ chức Tọa đàm "Tuổi trẻ Khối các cơ quan thành phố với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" PGĐ Hoàng, QLCN, BCH Đoàn Sở Phòng họp số 01
16h00 Dự buổi tiếp Đoàn chuyên gia về thành phố thông minh của Phần Lan PGĐ Hoàng Phòng Khánh tiết số 1, tầng 1, TTHC thành phố

8h00 Dự Hội nghị trực tuyến học tập Chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" GĐ, các PGĐ, Trưởng các phòng thuộc Sở Hội trường UBND thành phố, tầng 2, TTHC thành phố
15h30 Họp Cục Thị trường KHCN GĐ, PGĐ Hoàng, phòng QLCN, TP KHTC, Kế toán trưởng, Văn phòng (A. Hòa, C. Dương)

Họp UBND thành phố
14h00 Họp về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng PGĐ Ngộ, anh Toàn Phòng họp Sở Tài chính, tầng 8, Tòa nhà TTHC thành phố

8h30 Làm việc với nhóm đề xuất nhiệm vụ KH&CN 2018 GĐ, PGĐ Hậu, PQLKH, PKHTC, Đại biểu mời Phòng họp số 1
14h30 Làm việc với TTCNSH


8h00 Tham dự vòng chung kết cuộc thi "Trải nghiệm sáng tạo cùng Intel Galileo - U-Invent 2018" PGĐ Hoàng Hội trường khu B, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng

Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập