LỊCH CƠ QUAN TUẦN 10 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Họp giao ban Ban GĐ, Trưởng phó các phòng, đơn vị, PGĐ TT TĐC, Bí thư ĐTN Phòng họp số 1

8h00 Làm việc với nhóm nghiên cứu khoa học Giám đốc

08h30 Làm việc với Viện năng suất Việt Nam về yếu tố năng suất tổng hợp TFP PGĐ Hoàng, Trưởng phòng QLCN, Chi cục TĐC, Đại diện Viện Năng suất VN TP. Hà Nội Chi cục TĐC chuẩn bị
14h00 Họp Hội đồng khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2019 “Giải pháp nâng cao năng suất lao động xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” PGĐ Hoàng, QLKH, KHTC Phòng họp số 1

8h00 Hội thảo xin ý kiến về Chương trình nghiên cứu khoa học lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng Giám đốc, PGĐ Hoàng, QLKH, Đại biểu Phòng họp số 1

14h00: Làm việc với Công ty Việt Sec (Phạm Tiên Phong) PGĐ Hoàng, A Toàn KHTC, A Phong (QLCN), C. Dương, A Lạc, A Huy (Phòng QLCN) Đường Số 02 KCN Hòa Cầm


Lịch công tác khác

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập