Tin tức nổi bật

Đà Nẵng – Phát huy hiệu quả từ các dự án nông thôn miền núi 01/03/2021 Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), nhiều dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi đã được triển khai thực hiện tại Đà Nẵng. Kết quả thực hiện các dự án này đã tạo được những tiềm năng lớn về ứng dụng tiến bộ KH&CN, thúc đẩy liên kết trong sản xuất,...
Hội nghị Triển khai Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021 26/02/2021 Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong... 05/02/2021 Hoạt động xét sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2020 04/02/2021 Nâng cao trách nhiệm trong hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng không được lợi dụng những khó khăn, vướng mắc để gây khó khăn cho doanh nghiệp 29/01/2021 Không thể tách rời – Đất ngập nước, Nước và Sự sống 29/01/2021 Hội thảo Đề xuất Dự án hỗ trợ của thành phố Yokohama - Nhật Bản trong triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030 29/01/2021 Lãnh đạo Sở KH&CN về thăm, làm việc tại Trung tâm Thông tin KH&CN 29/01/2021 Giám đốc Sở KH&CN về làm việc tại Trung tâm TKNL&TVCGCN 29/01/2021 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu trong giới trí thức khoa học - công nghệ và phát huy tiềm năng trí tuệ 28/01/2021 Đẩy mạnh xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng đặc biệt Vùng Nam Trung Bộ 28/01/2021
Tìm kiếm nâng cao >>

VIDEO VIDEO

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Đăng nhập