Tin tức nổi bật

Nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển bưởi da xanh tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” 21/10/2021 Sáng ngày 21/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển bưởi da xanh tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” cấp thành phố.
Hội đồng sơ tuyển Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng – Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Du lịch 21/10/2021 PCT UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến thăm và làm việc với Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng 19/10/2021 Hội đồng lựa chọn các đề tài vào Vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021 - lĩnh vực Nông nghiệp - Thực phẩm - Y Dược - CNSH 16/10/2021 Hội đồng sơ tuyển Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021 - lĩnh vực Cơ khí, Năng lượng, Vật lý, Môi trường 14/10/2021 [Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021] Hội đồng lựa chọn đề tài vào vòng chung kết - lĩnh vực Giáo dục 14/10/2021 Hội đồng xét duyệt lựa chọn đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố năm 2021 lĩnh vực Công nghệ thông tin... 14/10/2021 Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tình hình thực hiện các dự án nông nghiệp trên địa bàn thành phố 02/10/2021 Sau khi hoàn thành việc thực hiện Đề án Kiện toàn tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo Quyết định số 247/QĐ-UBND 01/10/2021 Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ 30/09/2021 Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học và ứng dụng, đổi mới công nghệ để phát triển bền vững 30/09/2021
Tìm kiếm nâng cao >>

VIDEO VIDEO

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Đăng nhập