VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
61 2204/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 05/12/2010
62 3596/PC-VP Phiếu chuyển v/v lập kế hoạch và dự trù kinh phí triển khai theo QĐ 118/2009/QĐ-TTg và Thông tư 159/2010/TT_BTC 19/12/2010
63 45/2010/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách yhoox trợ khó khăn đối với những người ngừng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng 19/12/2010
64 8041/UBND-QLĐTh V/v thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng 19/12/2010
65 68825/SHTT-NH1 V/v dự định cấp văn bằng bảo hộ và nộp phí 20/12/2010
66 8089/UBND-KTTH V/v triển khai Thông tư số 202/2010/TT-BTC về tổ chưc thực hiện dự toán ngân sách năm 2011 20/12/2010
67 9935/QĐ-UBND Quyết định V/v bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2010 cho các cơ quan, đơn vị 20/12/2010
68 50/2010/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục và Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục và Quy định về bòi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24/12//2009 của UBND thành phố Đà Nẵng 29/12/2010 0
69 10437/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu bổ sung Công trình: Trụ sở làm việc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trạm kiểm định Xitec Ôtô 30/12/2010
70 52/2010/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/12/2010 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập