VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
221 3910 V/v hạn chế tổ chức các hoạt động gây cản trở giao thông trong khu vực nội thành 28/11/2011 0
222 3911 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 28/11/2011 0
223 10499 V/v ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2011-2020 07/12/2011 0
224 7900 Tổ chwucs cuộc thi dù bay Quốc tế Đà Nẵng 2012 07/12/2011 0
225 10598 Ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 tại thành phố Đà Nẵng 11/12/2011 3
226 10654 ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 12/12/2011 0
227 4091 V/v thông bsao văn bản mới ban hành của Trung ương 14/12/2011 0
228 2406 Ban hành danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 17/12/2011 0
229 10900 Phê duyệt chương trình quốc gia an toàn - vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 20/12/2011 0
230 36 Sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCn-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chết ự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức kHCN công lâp 25/12/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập