VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
141 809 Ban hành chương trình hành động của Bộ khoa học và công nghệ triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 24/03/2011 0
142 81/TB-VP Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 3 năm 2011 24/03/2011 0
143 854 Về việc tặng cờ thi đua của Bộ Khoa học và công nghệ 30/03/2011 0
144 1909 V/v không lưu thông xe trong khu vưc bắn pháo hoa 04/04/2011 0
145 423 v/v thỏa thuận điều động công chức 04/04/2011 1
146 2632 Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/04/2011 0
147 04 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/04/2011 0
148 561 Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ liên kết với Đại học khoa học ứng dụng Cologhe, CHLB Đức 05/04/2011 0
149 47 V/v phân công nhiệm vụ giữa chánh văn phòng và các Phó chánh Văn phòng UBND thành phố 06/04/2011 0
150 767 V/v báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động của Bộ Khoa học và công nghệ tại các địa phương 06/04/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập