VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
91 12/BC-UBND Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường giai đoạn 2006-2010 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2011-2015 28/01/2011 0
92 15-BC/TU Báo cáo tháng 01 năm 2011 30/01/2011
93 1142/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 07/02/2011 0
94 06/2011/QĐ-UBND ban hành mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/02/2011 0
95 1141/QĐ-UBND V/v thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng 07/02/2011 0
96 22/TB-VP Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của lãnh đạo UBND thành phố với Giám điốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 01 năm 2011- 07/02/2011
97 54/STTTT-CNTT V/v phổ biến Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước 07/02/2011
98 1169/QĐ-UBND V/v điều chỉnh thời gian học tập và hỗ trợ kinh phí cho ông Nguyễn Văn Lời 08/02/2011 1
99 28/CCTS-TH V/v cử cán bộ tham dự khóa đào tạo về hợp tác quản lý chất lượng theo ISo 9001:2008 08/02/2011
100 676/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) và Chương trình hành động số 05-CT/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới 08/02/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập