Kết quả thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn qu... 21/09/2021

Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu về công tác triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (sau đây viết tắt là HTQLCL) trong c...

Kết quả đánh giá, xét tuyển doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2021 vòng sơ tuyển của thành phố Đà Nẵng 20/09/2021

Năm 2021, thành phố Đà Nẵng có hai doanh nghiệp đăng ký và nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia, đó là Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng và Công ty Xăng dầu Khu vực V-TNHH Một thành viên. ...

Đánh giá tại chỗ doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2021 25/06/2021

Tiếp tục triển khai các hoạt động của Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng quốc gia thành phố Đà Nẵng năm 2021 (Hội đồng sơ tuyển), sáng ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵ...

Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 17/06/2021

Chiều ngày 16/6, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2021 tổ chức phiên họp thứ nhất để xem xét, đánh giá các doanh nghiệp của thành phố tham dự G...

Thư mời tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 04/03/2021

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩ...

Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, đ... 04/09/2020

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường trong thời kỳ hội nhập của nền kinh tế, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm, chú trọng đến hoạt ...

Các quy định về nhãn hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu 22/07/2020

Một số thay đổi của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em 27/05/2020

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THÉP KHÔNG GỈ QCVN 20:2019/BKHCN 26/05/2020

Áp chuẩn cho đèn LED từ 1/6/2020 20/05/2020

Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ 1/6/2020 mặt hàng đèn LED phải kiểm tra chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED (QCVN 19:2019/BKHCN).

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập