Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
11 Đề án Nâng cấp Trung tâm CNSH thành Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển CNSH phục vụ nông nghiệp và y dược cho các tỉnh vùng Nam Trung Bộ Quản lý nhà nước 04/11/2016 31/12/2027 Chưa phê duyệt Đã nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập