Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Trung tâm Công nghệ sinh học và Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (gđ2)
Mục tiêu Mở rộng nơi nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ trong các lĩnh vực nông nghiệp, xử lý môi trường, y tế, công nghiệp thực phẩm nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các quy trình kỹ thuật ...
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 81.176.548.000 đồng
Tập tin đính kèm 5168.Q_-UBND.signed.pdf
Ngày bắt đầu 26/04/2019
Ngày kết thúc 31/12/2021
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ UBND thành phố
Tình trạng Đã nghiệm thu
Quay lại
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập