Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Cải tạo Trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
Mục tiêu Đầu tư sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, môi trường làm việc cho cán bộ, nhân viên của Chi cục.
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 544 triệu đồng
Tập tin đính kèm 217.QD-SKHCN Phe duyet BCKTKT.pdf
Ngày bắt đầu 14/09/2018
Ngày kết thúc 31/12/2019
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ UBND thành phố
Tình trạng Đã nghiệm thu
Quay lại
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập