Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Đề án Mở rộng, nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng phục vụ nghiên cứu và phát triển vùng Nam Trung Bộ
Mục tiêu Mục tiêu tổng quát của Đề án là nâng cấp Trung tâm CNSH Đà Nẵng thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam Trung Bộ
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 651.755.000.000 đồng
Tập tin đính kèm 2686 Quyet dinh phe duyet De an.signed.PDF
Ngày bắt đầu 27/07/2020
Ngày kết thúc 31/12/2030
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ Ngân sách nhà nước
Tình trạng Đã nghiệm thu
Quay lại
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập