Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng
Mục tiêu Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm nhằm từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ của Trung tâm, tăng cường năng lực nghiên cứu, tư vấn, triển khai ứng dụng KH&CN đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 13.768.000.000 đồng
Tập tin đính kèm 7409.QĐ-UBND Phe duyet BCKTKT TKNL.pdf
Ngày bắt đầu 13/11/2017
Ngày kết thúc 13/05/2018
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ
Tình trạng Đã nghiệm thu
Quay lại
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập