Đấu thầu mua sắm công Đấu thầu mua sắm công

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 lĩnh vực khoa học và công nghệ
Mục tiêu - Phân tích, tổng hợp đánh giá hiện trang về KH&CN. Xác định các dự án ưu tiên từ ngân sách danh mục thu hút đầu tư cấp TP theo thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực hiện dự án.
Lĩnh vực Quản lý nhà nước
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 442.184.000 đồng
Tập tin đính kèm 3239 qd.PDF
Ngày bắt đầu 30/11/2020
Ngày kết thúc 31/12/2021
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ Ngân sách thành phố
Tình trạng Đã nghiệm thu
Quay lại
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập